Disclaimer

Dit zijn de voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van de website casteelken.be.

De eigenaar van deze website is Casteelken nv.

Contactgegevens:
Casteelken
St. Petrus & Paulusstraat 2
8800 Rumbeke – Roeselare
Telefoon: 051 20 98 11
E-mail: info@casteelken.be

BTW: BE 0415 116 151

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Casteelken of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Casteelken levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Casteelken de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Casteelken kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Casteelken geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Casteelken kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Casteelken verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Privacy Policy

Casteelken hecht belang aan uw privacy.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Indien u contact opneemt via het contactformulier op de website, bent u verplicht om uw naam en uw e-mailadres te verstrekken. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om met u in contact te treden. Indien u hiermee instemt, worden uw persoonsgegevens ook gebruikt om u af en toe commerciële boodschappen in verband met Casteelken te sturen.

De rechtsgrond voor beide doeleinden is uw toestemming.

  • U heeft zonder enige kost het recht tot toegang en verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht op het wissen van uw gegevens en het beperken van de verwerking ervan, alsook het recht op dataportabiliteit.U heeft het recht om uw toestemming in te trekken.
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid.
  • U heeft een kosteloos recht van verzet inzake direct marketing.
  • Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, behoudens wettelijke verplichting. Casteelken doet een beroep op een aantal technische dienstverleners om het platform te hosten en te onderhouden.
  • Uw gegevens worden bewaard voor een periode van 5 jaar na uw laatste contact met ons.Indien u vragen heeft met betrekking tot onze privacy policy, kan u zich steeds richten tot Casteelken, St. Petrus & Paulusstraat 2, 8800 Rumbeke – Roeselare of via info@casteelken.be.
  • Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

 

Casteelken kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Cookies

De website casteelken.be gebruikt de volgende cookies:

  • Google Analytics (Analytische cookie)
    Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics om website bezoeken te meten en te analyseren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw toestel. Indien u meer informatie wenst over de verschillende soorten cookies, raden we u aan om het artikel over cookies op Wikipedia te lezen.

Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (de instellingen van uw webbrowser). Afhankelijk van uw webbrowser, kan dit via één van onderstaande links: Internet Explorer – Google Chrome – FireFox – Safari.